Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   2 – Het aanbod

Artikel   3 – Retour & Bestelling

Artikel   4 – De prijs

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

TijsCandies

 • Gevestigd in Nederland
 • Email: Info@TijsCandies.nl
 • KVK: 89569989
 • BTW nummer: NL004743002B39

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 – Retour & Bestelling

 1. De consumenten mogen binnen 7 dagen na ontvangst terug gestuurd worden.
 2. Na betaling is de bestelling geplaatst u kunt de bestelling binnen 12 uur annuleren.
 3. er worden wel kosten aan verbonden namelijk 0.75 transactiekosten.
 4. Voor retour worden zelf de verzendingskosten betaald.
 5. Het product moet ongeopend zijn ( ook in goeie staat terug )
 6. Groothandel bestellingen kunnen niet Geannuleerd / gerouteerd worden.

Artikel 4 – De prijs

 1. Onze prijzen mogen op elk moment veranderen zonder enige aankondiging.
 2. BTW zit inbegrepen bij de prijs.
 3. De prijs die aangegeven word bij bestelling zal de prijs zijn die betaald moet worden.